Dịch vụ

Trình diễn đang mũ cói, tấm cói truyền thống
Trình diễn đang mũ cói, tấm cói truyền thống
Trình diễn đan đệm và sản phẩm
Trình diễn đan đệm và sản phẩm

 

TRÌNH DIỄN ĐAN MŨ CÓI, TẤM CỎ BÀNG TRUYỀN THỐNG 

Trình diễn đan mũ cói, túi cói phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ hoạt động tại Hội Thảo, Hội Nghị, Sự kiện Quốc tế
Thiết kế không gian trình diễn theo yêu cầu
Các sản phẩm mũ cói, túi cói, sổ tay bìa cói… phục vụ làm quà tặng

Sản phẩm cói  Ngôi Nhà Biển mang tính đặc thù, có tính thực tiễn cao khi sử dụng, đặc biệt là khi đi du lịch
Liên lạc 
Ngôi Nhà Biển
Sơn Trà, Đà Nẵng
haisontra.dn@gmail.com