Tổ chức Team Building Đà Nẵng

 • Mũ cói Teambuilding Việt Nam, NescafeMũ Cói Team Building Việt Nam - sản phẩm làm mới hình ảnh Team Building Việt Nam

  Mũ Cói Team Building Việt Nam

  Mũ Cói Team Building Việt Nam

  Phục vụ khi tổ chức Team Building biển và ngoài trời.
  In logo, thông tin chương trình lên ruy-băng nón.
  Giải pháp che nắng hữu hiệu nhờ vành rộng, thoáng mát.

  Nón mang giải pháp thương hiệu, đánh dấu sự kiện với thông tin in trên nón.
  Sản phẩm phân huỷ hoàn toàn trong môi trường tự nhiên.

  Sản phẩm gắn liền với thương hiệu Ngôi Nhà Biển và Hải Sơn Trà.