Túi Canvas

 • Túi Canvas Thổ Cẩm Dệt Tay Trường Sơn

  – 2-3 dòng túi Canvas kế hợp thổ cẩm dệt tay vùng Trường Sơn.
  – Thiết kế và màu sắc thổ cẩm thay đổi theo yêu cầu người sử dụng.
  – Thiết kế các túi theo yêu cầu sử dụng.
  – 100% vải bố dày kết hợp thổ cẩm dệt tay người Cơ Tu, Vân Kiều và Tà Ôi.
  – Dòng sản phẩm cao cấp và chuyên biệt theo các kênh.