tui de ho so

  • Túi Sợi Đay

    – Túi sợi đay ( Jute)
    – 100% phân hủy trong môi trường tự nhiên
    – Gia công túi theo mẫu, size  yêu cầu
    – In chữ, logo, sự kiện… lên túi