Vong Thu Cong

 • Võng Ngô Đồng Cù Lao Chàm

  – Võng từ sợi vỏ cây Ngô Đồng
  – Võng đan tay
  – Màu trắng ngà sợi tự nhiên
  – Size võng đơn hoặc đôi
  – Thời gian gia công: 2 tuần – 2 tháng/ võng.